Usun, et õnnestumisteks on vaja mõelda suurelt, tegutseda kirega ning kaasata enda ümber suurepäraseid inimesi

Minu väljakutsed

Teemad, mis mind käivitavad, panevad tegutsema, kaasa rääkima, kirjutama.

HARIDUSUUENDUSED

Olen vaimustuses ideest, et hariduses on kõigil oma õpitee arvestades igaühe huvisid, tugevusi ja tempot. Mulle meeldiks, kui me õpetaksime koolis õpikute asemel rohkem seda, mis on päriselt oluline. Sooviksin, et koolid läheneksid ettevõtlikkuse õpetamisele veelgi süsteemsemalt, lõimides seda kõikjale koolipäeva.

SUURELT MÕTLEMINE

Minu unistus on inspireerida ja toetada kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste juhte visiooni ja tegevusplaanide koostamisel ja elluviimisel. Kui sa usud, et kõik on võimalik, siis ongi kõik võimalik.

VÕRDSED VÕIMALUSED

Muretsen väga selle pärast, kuidas suudame tagada suurepärase elukeskkonna, koos töökohtade ja hea haridusega kõikjal Eestis. Et tuleks kord päev, mil linnainimesed sooviksid kolida maale ning kogukonnad muutuksid veelgi tugevamaks ja aktiivsemaks.

VAIMNE TERVIS

Positiivne on see, et vaimse tervise teemadel räägitakse järjest enam ning lood läbipõlemistest, ärevushäiretest ja depressioonist jõuavad avalikkuseni. Paljude, nii ka minu jaoks, on väljakutseks, kuidas hoida vaimset tervist tasakaalus- liikuda, tervislikult toituda, kuulata muusikat, lugeda, suhelda sõprade ja perega ning pidada pause.

EESMÄRGIPÄRASUS

Viimasel ajal küsin üha rohkem küsimust – miks? Miks me teeme just neid tegevusi, mida me teeme. Lahenduste läbi mõtlemisel, meeskonnaga arutamisel joonistan tihti skeeme ja tabeleid, et teema oleks selgelt haaratav ning eesmärk silme ees.

POLIITILINE KULTUUR

Poliitika on põnev, kuid iga päevaga muutub poliitiline kultuur nii riigi kui ka kohalikul tasandil üsna eemaletõukavamaks. Tundub, et eesmärk on isiklikult rünnata ja lihtsalt ära panna tuues esile vaid negatiivset. Loodan väga, et see muutub ja vähemalt kohalikku poliitikasse tuleb järjest enam juurde tegusaid ja tarku inimesi, kes tahavad kohalikku elu arendamisse päriselt panustada.

Minu tugevused

Küsin kõikidel töövestlustel kandidaadilt, millised on tema kolm tugevust, sest usun, et igaüks peab teadma oma tugevusi ja mängima just nendele.  Siin on minu kolm tugevust!

AVATUS

Mulle meeldib kaasa minna ägedate ideedega ning ma naudin inspireerivate inimestega kohtumist. Mida pöörasem, maailmamuutvam ja esialgu isegi ilmvõimatuna näiv idee, seda põnevam on.

EESTVEDAMINE

Mulle meeldib lahenduskeskselt mõelda, julgelt ja analüüsitult otsustada ning sihikindlalt tegutseda. Luua uusi algatusi, seoseid ja kaosest korda. Seda kõike saab ja jõuab teha ainult koos suurepärase meeskonnaga.

UUDISHIMU

Mulle meeldib õppida, lugeda, uurida ja kogeda uusi vaatenurki, avastada uusi valdkondi. Eriti põnev on, kui olemasolevate teadmiste ja kogemustega tekivad seosed ning sellest sünnivad uued teod –  sellised “ahhaa” hetked.

Teised minust

Tunnustus ja positiivne tagasiside loovad hea tuju ja annavad jõudu tegutsemiseks.

Maano Koemets
Elva vallavolikogu esimees
Marika on omavalitsusjuhina pühendunud oma vastutusvaldkondadele ja tegutseb eesmärkide elluviimisel süsteemselt ning sihikindlalt. Tal on juhile sobivad omadused: uuenduslik, kaasav ja kiire otsustaja.
Lauri Läänemets
Riigikogu saadik
Marikaga on tõeliselt mõnus rääkida mõtetest, kuidas muuta elu Eestis paremaks. Tore, et just haridusteemad on need, mis teda hetkel kõige enam kõnetavad.
Piret Hartman
Kultuuriministeeriumi asekantsler
Marika on tõeline kogukonna eestvedaja, kelle ideed ning tegutsemine on pälvinud tähelepanu üle-eestiliselt. Seejuures on ta särav, julge, õpihimuline ning kaasav.


Jagan hea meelega oma mõtteid ja kogemusi Sinuga!

Kui Sa soovid küsida, nõu anda, arutelda või mind kogemusi jagama kutsuda, siis võta julgelt ühendust.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM