MS Inspire

MS Inspire OÜ on minu ettevõte, mis pakub inspiratsiooni, konsultatsiooni ja koolitust kohalike omavalistuste ja haridusasutuste juhtidele strateegilises planeerimises ja juhtimises. Minu kirg on muuta maailma paremaks läbi kohalike omavalitsuste ja nende koostöö toetamise ja arendamise. 

Mul on seitse aastast omavalitsusjuhtimise kogemust ning eriti hästi tunnen ma end kohalikus haridus- ja kultuurikorralduses, strateegilises juhtimises, avatud valitsemises ja kaasamises. 

Ma olen hea eestvedaja, kohusetundlik, eesmärgipärane ja lahenduskeskne. Mul on laiapõhjaline kogemus erinevates valdkondades ning koostöökogemus nii maakondliku kui üleriigilise liiduga. Viimati töötasin ma kultuuriministeeriumis. Mul on kolm magistrikraadi: haldusjuhtimises, ärijuhtimises ja haridusinnovatsioonis ning kõik minu lõputööd on seotud olnud kohalike omavalitsustega. Mulle meeldib analüüsida, läbi viia küsitlusi ja intervjuusid, kuid üle kõige meeldib mulle oma kogemust jagada ja inimesi koolitada. 

Minu poole võid julgelt pöörduda, kui…

  • soovid eesmärgistada kohalikku haridus- ja kultuurikorraldust; 
  • kohalikus omavalitsuses on vajadus analüüsida haridus- ja/või kultuurivõrku, kaalutleda valikuid ning hinnata nende mõju ning planeerida ja läbi viia ümberkorraldusi; 
  • Sul on vaja koostada kohaliku omavalitsuse, haridus- ja/või kultuuriasutuse arengukava; 
  • Sulle tundub, et vaja oleks muutusi, kuid täpselt ei tea, millest alustada. Vahel aitab lihtsalt rääkimine inimesega, kes mõistab konteksti ning aitab välja mõelda, kuidas muutusi planeerida ning millest alustada. 

Olen rõõmuga valmis koostööks Sinuga, et üheskoos muuta Eesti omavalitsus, haridus- ja kultuurikorraldus veelgi avatumaks ja professionaalsemaks. 

Marika Saar
Tel: +372 52 27 013 
marika@marikasaar.ee 

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM