Minu elu kujundajad

Meie elu kujundavad meid ümbritsevad inimesed, paigad, kogemused, teadmised ja hetked. 

Eneseteostus.
Alustasin suviti tööl käimist 12. eluaastast ja kuigi ma ei ole pidanud kõplama peedi- või porgandipõldusid, sain hindamatu klienditeeninduskogemuse Värska sanatooriumi rannakioskis töötades. Hiljem töötasin kõigil suvevaheaegadel sanatooriumis kas müüja, sekretär-kassapidaja või müügispetsialistina kuni ülikooliõpingute lõpuni.

Olen olnud nõunik nii Riigikogu kantseleis, Tartu Maavalitsuses kui ka Tartu Linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioonis. Elvasse läksin abilinnapeaks 2014. aastal ning siis sain ma aru, et töö ei olegi lihtsalt töö, vaid elustiil, pakkudes põnevat eneseteostust iga päev. Minu väljakutse ja võimalused on samal ajal töö erinevate, kuid omavahel põimuvate valdkondadega. Tegelesin Elva vallas hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, sotsiaalküsimuste, ennetustöö ja aktiivsete kogukondade toetamisega. 

2017. aastal toimus haldusreform ja uued valimised ning jätkasin samade valdkondade abivallavanemana, kuid töö muutus üleöö veelgi põnevamaks ja väljakutsete rohkemaks. Abivallavanema tööga kaasneb tohutult uusi võimalusi lüüa kaasa näiteks Eesti Linnade ja Valdade Liidu töös – olen kultuuri ja spordi teemarühma juht ning osalen hariduse ja noorsootöö ning sotsiaalvaldkonna teemarühmade töös.
Olen kahe sihtasutuse nõukogu esimees – Elva Kultuur ja Sport SA ning Elva Laste- ja Perekeskuse SA, kuulun Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutuse nõukogusse. 2020. aasta algusest olen Euroopa Regioonide Komitee asendusliige ja osalen ECON komisjoni töös. 

Alates 2021. aasta lõpust jätkan ma Elvas vallavolikogu liikmena juhtides haridus- ja noorsootöökomisjoni.

Minu plaan on luua ettevõtte, mille läbi inspireerida ja toetada kohalikke omavalitsusi ja haridusasutusi strateegilises planeerimises ja juhtimises.

Õppimine.
Õppimine on osa minu igast päevast. Alati on mõni raamat, konverents või koolitus, kust saab õppida ja inspiratsiooni ammutada.

Koolis käisin Värska Gümnaasiumis ja sellest ajast meenub eelkõige see, et mulle meeldis matemaatika ja keemia ning tänu kirjanduse õpetajale tegelesin ma erinevate uurimistöödega. Uurisin seto pulma- ja matusekombeid ja seda, kui palju kasutas Tammsaare oma raamatutes „des“ ja „mata“ –liiteid. Kõige suurema praktilise ettevõtluskogemuse sain õpilasfirmast Elf, mis pidas koolikohvikut. 

Eesti Põllumajandusülikoolis õppisin maamajanduse juhtimist ja ühistegevust. Mäletan selgelt, et eriala tutvustus lubas välja koolitada omavalitsusjuhte ning huvitaval kombel on see nii ka läinud. Elu parimate aastate ja Eesti Parimate Ajude keskel õppides osutus kõige väärtuslikumaks kogemuseks elu üliõpilasesinduses, pidades isegi aasta jagu esimehe ametit. Lõputöö kirjutasin teemal „Eesti kohalike omavalitsuste liitude roll, areng ja tulevik sotsiaalpoliitilises ühistegevuses“.
Kohe pärast põllumajandusülikooli lõpetamist läksin edasi õppima haldusjuhtimise magistriõppesse Tallinna Pedagoogikaülikooli, kuid õpingud lõpetasin Tallinna Ülikoolis.  Olin ka magistrantide esindaja ülikooli nõukogus. Õpingute käigus sain esmakursuslastele korraldada seminare ning pühenduda teadustööle. Professor Georg Sootla on suurepärane juhendaja ning nii valmis minu lõputöö teemal „Poliitikute ja ametnike rollid reformiprotsessis: Eesti kohalike omavalitsuste reformide näitel 1989-2003”. 

Pärast mõningast pausi õpingutest tundus, et aeg oleks õppida. Soovisin saada rohkem teadmisi finantsjuhtimisest. 2016. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli ärijuhtimise magistriõppe. Õpingutega kaasnesid harivad arutelud suurepäraste kursusekaaslastega. Minu lõputöö juhendajad olid professor Toomas Haldma ja dotsent Kadri Timpmann ning teemaks oli „Tulemuspõhise eelarvestamise rakendamine Elva linnas“. 


Kuna haridus on valdkond, mis pakub mulle väga huvi ning tekkis soov hariduse maailma sukelduda. 2021. aastal lõpetasin ma Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistriõpingud ning Laura Kirsi juhendamisel kirjutasin magistritöö teemal “Kohalikud omavalitsused ja haridusvõrgu ümberkorraldamine: poliitika kujundamise instrumendi loomine”.

Kodanikuaktiivsus.
Üliõpilasliikumine, poliitnoored, sotsiaaldemokraatia, Nõo vallavolikogu liige, Elva vallavolikogu liige.
Mulle meeldib mõelda maailmaparandamise mõtteid ja anda võimalusel oma väike panus. Ma olen väga tänulik, et olen siiani saanud panustada ja vastutasuks olen saanud tohutult häid kogemusi ja suurepäraseid tuttavaid. 

Pere.


Minu vanemad elavad Väike-Rõsna külas Setomaa vallas (endises Värska vallas).
Minu vend ja õde elavad oma peredega samuti Setomaal, Popovitsa külas. Ka minu vanavanemad on pärit Setomaalt. Usun, et minu elu on kujundanud oluliselt see, kus on minu juured ja millised on olnud minu eeskujud.
Minu isa on peaaegu 40 aastat panustanud Värska kuurortravikeskuse juhtimisse ja arendamisse. Ta on panustanud ka kohaliku elu korraldamisse olles pikalt volikogu esimees ja ka täna volikogu liige.
Mul on kaks last – Hugo ja Leelo ning elukaaslane Sven. Hugo on muhe, tark ja tasakaalukas, kes on sukeldanud legomaailma, kuid talle meeldib ka sulgpall, male ja muud nuputamist vajavad tegevused. Leelo on tohutult eneseteadlik, nutikas ja loov, tal on imeline kunstianne. Lisaks meisterdamisele ja maalimisele meeldib talle väga küpsetada. Sven on tõeline tagala, tänu kellele on mul võimalik tegeleda nii eneseteostuse kui maailma parandamisega.

Sõbrad.
Ütle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled Sina.

Sõpradega on mul elus vedanud, mul on väga palju ägedaid sõpru, kes on püsinud minu kõrval juba aastakümneid ja tore on see, et neid tuleb ka juurde.
Kõik need koosolemised, koostegemised ja üheskoos arutamised on olnud väga inspireerivad ja annavad energiat edasi tegutsemiseks.
Eriti äge on see, et minu ümber on üliägedaid naisi, kes inspireerivad ja tekitavad soovi olla homme veelgi parem kui täna.


Iseendale.
Raamatud, kino, teater, ajalehed, ajakirjad, kepikõnd, rabad, perereisid Eestimaal, spaa ning vahest lihtsalt molutamine.
Ja kõrvarõngad ka!

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM