5 müüti, mis kipuvad levima valmiste eel

Ilmselget valimisteks start on antud ning täiesti arusaadavalt püütakse leida erinevaid võimalusi oma seisukohtade tutvustamiseks ja paraku on selleks kõige lihtsam tee vastandumine tänasele vallavõimule. Selge on see, et iga valitseja saab teha alati paremini ja rohkem ning üllatus, üllatus, aga ükski omavalitsus ei saa mitte kunagi valmis. Arendamistöö on pidev ning oluline on, millistest väärtustest ja põhimõtetest valitsejad lähtuvad ning kui uuendusmeelsed ja avatud ollakse. 

Müüt 1. Ühinemislepingu kokkulepped ei ole täidetud

Julgen öelda, et enamus ühinemislepingus olevaid kokkuleppeid on täidetud. Kõige enam heidetakse ette, et ehitamata on jäänud ujula, mida plaaniti koos spordihoonega, kuid paraku ütleb isegi seadus, et kui ühinemislepingus toodud investeeringuobjektide realiseerimine käib üle omavalitsuse finantsvõimete, siis on igati mõistlik jätta need realiseerimata. See ei tähenda, et ujulat Elvasse ei tule, küll ta tuleb, loodetavasti koostöös erasektoriga ning täpselt sel hetkel, kui võimalused selleks avanevad. Järgmisel volikogu istungil teeb valitsus ülevaate, kuidas ja milles mahus ühinemislepingut on täidetud. Soovitan kõigil jälgida järgmise volikogu istungi ülekannet.

Müüt 2. Vallavalitsuse tegevus on jäänud linnakeskseks

Elva vallas on külasid ja piirkondi, mis saavad mõnede ametnike tähelepanu rohkem kui Elva linn seda saada võiks. Oleme alati lähtunud põhimõttest, et kogu vald on tervik ning kõik piirkonnad peavad olema kaasatud. Oleme käivitanud mitmeid-mitmeid võrgustikke, kus on osalised kõikide piirkondade aktiivsed tegijad. Oleme pidanud koosolekuid  erinevates valla piirkondadesse ning olen külastanud lahedaid üritusi üle kogu valla.  Suur hulk investeeringuid on tehtud või tehakse sel aastal just Elva linnast välja- koolid, mänguväljakud, Kentsi paisjärv, rahvamajade remondid ja paljud muudki. Paneme lähiajal kokku ülevaate erinevatest investeeringutest piirkondade kaupa, et tekiks parem ülevaade ja selgem pilt.  

Müüt 3. Vallavalitsus pole piisavalt toetusraha valda toonud

See väide on viimaste aastate valguses isegi natuke naeruväärne, sest need miljonid, mida Elva vald on suutnud läbi erinevate nii investeeringutoetuste kui muude arendavate projektide valda tuua on märkimisväärsed (muideks, selleks peavad ametnikud tegema päriselt pühendunult tööd, toetusrahad ei kuku iseenesest valla pangakontole). Jah, muidugi, alati saab veelgi rohkem, kuid patt oleks nuriseda. Oleme saanud  tänu toetusrahale laiendada koduteenust, investeerida koolimajadesse, teedesse ja tänavatesse, alustame töid rahvamajade uuendamiseks ja jäätmejaama rajamiseks, ehitame uue raamatukogu,  soetame väikevahendeid kaasava hariduse paremaks rakendamiseks ning ettevalmistamisel on suurejooneline spordipargi toetustaotlus.

Müüt 4. Vallavalitsus ei kaasa piisavalt ning infot ei ole piisavalt

Elva vald paistab silma oma väga hea kaasatuse tõttu ning väga palju kolleege erinevatest Eesti piirkondadest soovivad meie kogemustest osa saada. Oleme teinud pidevalt rahvakoosolekuid, määruste avalikke konsultatsioone, meil on piirkonnakogud ja Külade Kärajad. Elva vallas on isegi kaasav eelarve. Elva valla äpp võimaldab lisaks info jagamisele ka probleemidest teatada, me oleme aktiivsed sotsiaalmeedias ning meie veebileht täieneb pidevalt. Julgen öelda, et meie infoleht muutub tänu tublile toimetajale järjest sisulisemaks. Muidugi saab veel rohkem kaasata ja veel paremini infot jagada- see on väga põnev ja vajalik arutelu, mis loodetavasti seisab meil valimiste eel ees.

Müüt 5. Vallavalitsuses töötab liiga palju ametnikke

See müüt levib peamiselt sellega seoses, et vallavalitsus on äge paik noortele, kes liiguvad kiirelt karjääriredelil edasi või otsustavad beebidega koju jääda ning töökuulutused on suuresti uute asendajate leidmiseks. Pigem on veel katmata valdkondi, kuhu oleks parema teenuse pakkumiseks vaja juurde lisajõudu. Üheks selliseks ametikohaks on ka välishindajate arvates noorsootööspetsialist. Kui me tahame, et noorte heaks seatud eesmärgid oleksid hästi koordineeritud ja tegevused strateegilised suunatud, siis tuleks sellesse valdkonda panustada. Head kandideerijad! Kutsun üles hoiduma populistlikust lubadustest, mis lubavad inimestele ametnike arvu vähendamist. Head inimesed! Me ju tahame väga hästi juhitud valda ja väga häid avalikke teenuseid- paraku ilma pädevate, motiveeritute, sõbralike ja särasilmsete ametniketa on seda eesmärgi keeruline täita. Mõtleme hoopis nii, et kõige parem investeering ongi inimestesse.

Ootan väga eelseisvalt valimiskampaanialt julgeid ideid, ägedaid mõtteid ja  põnevaid arutelusid.  Kui suurelt unistada ja suurelt mõelda, siis on jäänud teha meil veel mõni samm teel maailma parimaks omavalitsuseks.

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM