EV102: Meie teod ja tegematajätmised

Meie president Toomas Hendrik Ilves on öelnud, et „Eesti ongi ju kõigi Eestiga seotud inimeste tegude ja tegematajätmiste, unistuste ja pettumuste summa.“ See tähendab, et nii Sinu, Minu kui ka Meie teod, tegematajätmised, unistused ja pettumused loovad just tänase ja homse Eesti! Aitäh tegijatele ja unistajatele!

Mul oli suur au ja rõõm kõnelda Elva Vallavalitsuse nimel Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva aktusel 24. veebruaril Elva kultuurikeskuses. Siin need mõtted on!

Palju õnne, vaba ja armas Eesti!

Meie president Toomas Hendrik Ilves on öelnud, et „Eesti ongi ju kõigi Eestiga seotud inimeste tegude ja tegematajätmiste, unistuste ja pettumuste summa.“ See tähendab, et nii Sinu, Minu kui ka Meie teod, tegematajätmised, unistused ja pettumused loovad just tänase ja homse Eesti! Aitäh tegijatele ja unistajatele!

Elva valla unistused ja püüdlused on kirjas meie arengukavas, meie visioon on olla külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti. Võta hetk ja mõtle, kuidas Sina saaksid kaasa aidata selle unistuste täitumisel -igaühe panus loeb.

Elva vald on avatud uutele julgetele ja uudsetele ideedele ning meie jaoks on oluline dialoog kogukonnaga.  Soovime asjaajamisel kasutada nutikaid tänapäevaseid lahendusi, et vallavalitsusega saaks asju ajada kiirelt, mugavalt ka kodudiivanilt. Ootame alati teie mõtteid ja lahendusi, et see dialoog oleks mõlema poole jaoks väärtustatud ja tulemuslik.

Elva vallavalitsuses, meie hallatavates asutustes, osaühingutes ja sihtasutustes töötab ligi 700 inimest, kelle igapäevatööst sõltub  väga palju, kuidas meie vallal läheb. Ma arvan, et Elva vallal läheb hästi, kuid see ei tähenda, et me ei saaks homme teha paremini kui täna. Olla veelgi külalislahkemad, abivalmivad, kaasavamad, avatumad, nutikamad, kuid ka säästlikumad.

Eelmisel nädalal avalikustatud uuringust selgus, et poliitilistest institutsioonidest usaldavad Eesti inimesed enim kohalikke omavalitsusi, täpsemalt on usaldusprotsent 71%. Ma usun, et ka Elva vald on andnud siia oma panuse. Kuid kõigil neil, kel on valla usaldamisega raskusi, palun tulge ja suhelge, andke teada, mida ja kuidas saaks teha paremini -rahulikult ja viisakalt- soovin väga, et ametnikud ei saaks ähvarduskirju ja alusetuid süüdistusi, et telefonikõned ei algaks karjudes ja sõimates, et me ei ründaks ega solvaks sotsiaalmeedias. Ka ametnikud on inimesed, keda ähvardused, laim ja sõimamine vägagi häirivad. Soovin, et me oleksime positiivsemad, hoolivamad ja mõistvamad. Positiivses õhkkonnas on palju lihtsam muresid ja probleeme lahendada.

Elva vald sai sel aastal Eesti Olümpiakomiteelt sportlikuima omavalitsuse tunnustuste. See on suur tunnustus kõigile spordivaldkonna eestvedajatele ja nii tänastele kui ajaloolistele tegijatele. Aitäh teile! Elva vallas on tõesti palju sporti!

Tartu on aastal 2024 Euroopa kultuuripealinn koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega. Nüüd on meie endi teha, kuidas me paistame silma ja kutsume just Elva valda kultuuripealinna huvilisi kõikjalt maailmast. Loov Elva alustas mõttetalgutega, kuid palju põnevat nuputamist seisab veel üheskoos ees. Jätkuvad arutelud seoses haridusvõrguga- kuidas laste arvu vähenedes tagada õppijakeskne haridus igas valla piirkonnas?

Tervise- ja heaolukomisjon juhtis eelmisel aastal tähelepanu vaimsele tervisele ning sel aastal tehtav kampaania keskendub  nutisõltuvusele.

Elva vallas on tööl turismijuht, kes teeb süsteemset tööd selleks, et me oleks tuntud positiivse mainega sihtkoht. Töö käib üldplaneeringuga ning valmistatakse ette järgmisi suuri investeeringuid, nagu näiteks Rannu kooli renoveerimine ja Rõngu kogukonnakeskuse rajamine.

Juba ülehomme toimub traditsiooniks saanud laste ja perede heaolu toetamise visioonipäev, kus räägime siinsamas saalis kiusamise ennetamisest. Muideks, üks levinuimaid kiusamise vorme laste ja noorte seas on küberkiusamine. Mõelgem korraks, millist eeskuju anname meie, täiskasvanud, meie lastele ja noortele internetikeskkonnas. Kas enne mõtleme ja siis ütleme või vastupidi?

Rääkides veel uuringutest- eestlaste väärtusuuringutest on selgunud, et inimeste jaoks on kõige olulisemad ja hinnatumad väärtused: tervis, rahu, tugev pere, riigi julgeolek, õnn, puhas keskkond, tõeline sõprus, ausus, vabadus, eneseaustus ning armastus. Väärtused on midagi, mida inimesed hindavad ja igatsevad või siis kardavad kaotada. Soovin teile kõigile väärtuslikke hetki; tervist, rahu, õnne, sõprust, armastust, panustame koos riigi julgeolekusse, puhtasse keskkonda, hindame vabadust ning austame iseennast ja teisi.

Veerandsada aastat tagasi ütles president Lennart Meri, et „kõige kaunim on siiski naeratav Eesti.”

Naeratagem siis! Ilusat pidupäeva!

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM