Jälle kooli!

Marju Lepajõe on öelnud, et „Ülikoolistuudium peaks olema nauding iseeneses. Eneseväärikuse tunne, mis tekib otsese kasuta vaimsetest pingutustest,on kõige kindlam alus, millele elu ehitada“.

Õpetajate Leht küsis, miks ma läksin õppima haridusinnovatsiooni? Millised on lootused-ootused erialale?

Haridusinnovatsiooni õppima asumise põhjuseid on mitmeid. Esiteks töötan ma Elva abivallavanemana ning üks minu vastutusvaldkondi on haridus. Minu senised õpingud ei ole olnud haridusvaldkonnaga seotud ning tekkis soov õpetamisest jahariduse juhtimisest rohkem teada saada. Haridusküsimustes on kohalike omavalitsuste vastutus koolide ja lasteaedade pidajana väga suur ning on oluline, etomavalitsustes oleks rohkem kompetentseid otsustajaid. Haridusinnovatsiooni õppekava sobib minu eesmärkidega hästi, kuna eriala keskendub muudatusteleharidusasutuste juhtimises ja haridusvaldkonnas laiemalt. Teine õppima asumisepõhjus on isiklik areng ning tahe mitte mugavustsooni sattuda, saada uusi teadmisija tutvusi. Marju Lepajõe on öelnud, et „Ülikoolistuudium peaks olema nauding iseeneses. Eneseväärikuse tunne, mis tekib otsese kasuta vaimsetest pingutustest,on kõige kindlam alus, millele elu ehitada“. Usun ka, et just haridusest sõltub meieühiskonna heaolu ja majanduse edukus. 
http://opleht.ee/2019/09/opetajaope-kutsub-nii-karjaari-alustajaid-kui-poorajaid/

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM