Sotsiaaltööpäev

Elva valla üks strateegilisi olulisi eesmärke on, et vallas elaksid terved, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed.

Head inimesed!

Täna, just siin ja praegu oleme loomas teiega uut traditsiooni- tähistada pidulikult rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva Elva vallas. Me oleme harjunud tähistama naistepäeva, meestepäeva, lastekaitsepäeva, õpetajate päeva, kuid sotsiaaltöö päeva tähistamine- vajab veel suureks mängimist.   Hea meel on Elva vallana sellele kaasa aidata.

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid on juhtinud oma sõnavõttudes päris palju tähelepanu sotsiaalkaitsele. Selle aasta taasiseseisvuspäeva kõnes rääkis ta sellest, et meie riigi kultuurilisele, majanduslikule ja teaduslikule vundamendile tugineb kolm sammast, mis peaksid vastama meie inimeste unistustele- haridus, tervishoid ja sotsiaalkaitse.

Tervishoid ja sotsiaalkaitse on ühiskonna tulevikku suunatud kindlustunde teine ja kolmas sammas. Sotsiaalvaldkond, võib-olla isegi laiemalt – hoolimine nõrgematest – kippus me taastatud iseseisvuse varases faasis jääma vaeslapse rolli. Eesti majanduslik edu kohustab meid nüüd keskenduma märkamisele, toetamisele ja aitamisele.

Elva valla üks strateegilisi olulisi eesmärke on, et vallas elaksid terved, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed. See tähendab, et meie laste ja perede heaolu on toetatud, väärtustatakse tervist ja tervislikke eluviise, eakad ja puudega inimesed on aktiivsed kogukonna liikmeid ning abivajajatele on korraldatud sotsiaalteenused. Meie sotsiaaltöötajad on toetatud ja motiveeritud.

Selle visiooni elluviimisel on oluline just teie igaühe panus. Täna on saalis valla sotsiaaltööspetsialistid, sotsiaalnõunikud, hooldustöötajad, haridusasutuste tugispetsialistid ja tugiisikud, hooldekodude ja lastekodu töötajad, päevakeskuste eestvedajad, haigla  ja politsei esindajad ning teised väga olulised koostööpartnerid. Just teie olete need, kelle amet ei ole pelgalt töö vaid kutsumus. Teie olete need, kes abistavad, suunavad, mõjutavad ja õpetavad. Suur tänu teile!

Ka tänane sotsiaaltööpäev keskendub inimsuhete väärtustamisele. Tähtis on üksteist hea või olulise töö eest tunnustada.

Ilusat sotsiaaltööpäeva!

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM