Tänulikkus teeb meid õnnelikuks

Mul on siiralt hea meel, et me lõpuks saime siiski kokku, mõnusal suvepäeval, siin toredal Rõngu rahvamajas. Eelmisel aastal lõime üheskoos traditsiooni koguneda sotsiaaltööpäeval, et väärtustada sotsiaaltööd ja märgata üksteise panust. Sel aastal sattusime sotsiaaltööpäeval keset eriolukorda, kus just oluline panus oli sotsiaaltöötajatel. Nüüd oleme me sellest olukorrast väljunud ning ees seisab mõnus suvi, kus akusid laadida.

Enne kui me lähme tunnustamise juurde vaatame korraks tagasi. Lisaks eriolukorrale, kus sotsiaaltöötajad riskid iseenda ja oma pere tervisega, et aidata suurenenud mahus abivajajaid ja tegeleda probleemidega, mis ei ole igapäevased, jääb selja taha hulgaliselt edukaid koostööprojekte ja hoolivaid tegusid.

Elva valla üks strateegilisi olulisi eesmärke on, et vallas elaksid terved, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed. See tähendab, et meie laste ja perede heaolu on toetatud, väärtustatakse tervist ja tervislikke eluviise, eakad ja puudega inimesed on aktiivsed kogukonna liikmeid ning abivajajatele on korraldatud sotsiaalteenused. Meie sotsiaaltöötajad on toetatud ja motiveeritud.

Mul on hea meel, et me oleme jätkanud Elva vallas visioonipäeva traditsiooni ning sel aastal keskendusime kiusamise ennetamisele, hea meel, et tänu projektidele on saanud mitmekümned puudega inimeste kodud kohandatud ning koostöös Päästeametiga on muutunud mitmed ja mitmed kodud tuleohutumaks, lisaks jagasime ka sel aastal vinguandureid. Hea meel, et meil on tööd alustanud tervise ja heaolu komisjon, mis viis läbi vaimse tervise kampaania „võta aega“. Elva valla koduteenus on laienenud hüppeliselt ning meil aitab head teenust pakkuda kümme uut, sinist autot. Koostöös Tartu Ülikooli psühhiaatriakliiniku ja laste- ja perekeskusega avati laste ja noorte vaimse tervise kabinet. Hea meel, et meie hooldekodud ja asenduskodu teeb head tööd ja areneb, Elva haigla, perearstid ja kooliõed moodustava tugeva tervishoiuvõrgustiku. Tore, et päevakeskused teevad omavahel head koostööd, käiakse üksteisel külas, tantsuõhtutel ja tehakse koos teisi toredaid tegevusi. Meie kultuurijuhid ja raamatukogutöötajad pakuvad aktiivseid tegevusi ning täidavad ka aeg-ajalt hingehoidja rolli. Hea meel, et Elvas on toetav politsei meeskond, kelleta on sotsiaaltööd teha väga keeruline. Positiivne on ka see, et meie tugispetsialistide meeskond käib regulaarselt koos ning hariduse- ja sotsiaalvaldkond on ühtsem kui kunagi varem. Meil on olemas nõustamisteenused lastele ja peredele. Ka noorsootöötajad ja spordiklubide treenerid on meie head koostööpartnerid ning abiks laste ja noorte abivajaduse märkamisel.

Viimaste nädalate üks positiivsemaid elamusi minu jaoks oli meie valla sotsiaal- ja terviseosakonna supervisioonil osalemine. Nii hea oli kuulda, et meie sotsiaaltöö inimesed oskavad rõõmu tunda tehtud tööst ja tulemustest, et meie inimesed toetavad üksteist, küsivad nõu ning ollakse avatud uuteks väljakutseteks.

Et Elva valla sotsiaaltööl on hea maine! Hea maine ei tähenda seda, et me ei saaks teha homme paremini, kui me tegime täna, olla veelgi hoolivamad, abivalmivad, särasilmsemad, motiveeritumad, koostööaltimad, empaatilisemad. Soovin väga, et naudiksite oma tööd ning et te oskaks hinnata eduelamusi, ükskõik kui pisikesed need ka on!

Benedicti munk David Steindl-Rast on öelnud: “Elades oma igapäevast elu peame aru saama, et mitte õnn ei tee meid tänulikuks, vaid tänulikkus teeb meid õnnelikuks.”

Sotsiaaltöövaldkonna tunnustused:

AASTA LASTE JA PEREDE HEAOLU EDENDAJA aunimetuse pälvis Elva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist ANNELI LEPIK.

AASTA SOTSIAALTEO aunimetuse pälvis SA Elva Laste- ja Perekeskus ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinik Elva valla laste ja noorte vaimse tervise kabineti avamise eest.

AASTA SOTSIAALTÖÖ EDENDAJA aunimetus anti MTÜ-le Hoolekoda, Elva päevakeskuse juhataja ANU UUDELTILE,

AASTA TERVISEDENDAJA aunimetuse pälvis MTÜ Kvaliteetaeg juhatuse liige KRISTJAN MOORAST.

AASTA MÄRKAJA aunimetus anti BC Elva MTÜ juhatuse liikmele Priit Värvile.

Mõtted on edastatud 17.06 Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tänuüritusel Rõngu rahvamajas. Algselt pidi üritus toimuma märtsikuus sotsiaaltööpäeval, kuid eriolukord tuli vahele.

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM