20 Elva valla tegu aastal 2020

Mulle tohutult meeldivad aastalõpu kokkuvõtted ja ülevaated. Olen veendumusel, et kui võtta hetk ja vaadata tagasi, siis annab see suurepärase võimaluse analüüsida, kuidas edasi liikuda.

Järgnevad 20 tegu pärinevad minu vastutusvaldkondadest: haridus, kultuur, sport, sotsiaalteemad, tervisedendus ja kogukond. Siinkohal toon eraldi välja Elva linnasüdame avamise, mis on kahtlemata üks suur ja vinge tegu ning millega tegelesid vallamajanduse ning arengu- ja planeeringuosakonna ametnikud. Jätan ülevaatest välja ka koroonaviirusega seotud tegemised, mida on olnud omajagu, kuid leian, et viirus on saanud juba liiga palju tähelepanu.

Kokkuvõttes võib öelda, et sel aastal on olnud tavapärasest rohkem virtuaalseid võrgustikukohtumisi, tunnustamist, eesmärgistamist ja värbamisvestlusi. Mulle meeldib, et  oleme rääkinud väärtuspõhisest juhtimisest ja oleme uurinud meie töötajate rahulolu.

Aga siit nad tulevad, need 20 tegu, mis ei ole kindlasti tähtsuse järjekorras:

 1. Loov Elva ja kultuuripealinnaks valmistumise viis eesmärki. Aasta alguses kogunes väga palju ägedaid Elva valla inimesi, et mõelda üheskoos, kuidas võiks Elva paista välja Euroopa kultuuripealinna suurprojektis ning mida saame piirkonna kultuuri rikastamiseks välja pakkuda.
 2. Elva valla haridusvõrgu analüüs. Analüüsi koostamine oli väga huvitav protsess, proovisime järele virtuaalsed kohtumised fookusgruppidega ning suhtlesime kõikide koolide kogukondadega, et saada nende arvamust ja mõtteid seoses Elva valla haridusvõrgu stsenaariumitega. Aasta lõpus volikogus ette kantud analüüs sai tunnustust põhjaliku töö eest, kuid paljudel oli ootus, et see analüüs võiks peale praeguse olukorra sisaldada ka tulevikuvisiooni. Järgmise sammuna saabki hakata looma tulevikuvisiooni, mis toetub ka tehtud analüüsile.
 3. Spordiobjektide hooldamise ümberkorraldamine. Sel suvel andsime üle Elva valla spordiobjektide haldamise kohustuse sihtasutusele Elva Kultuur ja Sport ning tööd alustas haldusjuht. Usun, et süsteemne spordiobjektide hooldamine ja arendusplaanide seadmine viib lõpuks ka väga hea tulemuseni.
 4. Alustas Väärikate Ülikool. Paraku on toimunud vaid mõned loengud, sest Tartu Ülikool on seoses Eestis valitseva olukorraga palunud loengute andmine peatada, kuid usun, et hiljemalt sügisel saab taas alustada põnevate loengutega, sest Elva vallas on huvi väärikate ülikooli vastu ülisuur.
 5. Elva linnas on uus spordihoone. Elva valiti aasta alguses sportlikuimaks omavalitsuseks ning kuna uue ja maailma kõige ilusama spordihoone avamine jäi aasta teise poolde, siis sellega seotud teemad on olnud vägagi aktuaalsed. Spordihoones on avatud ka uus ja väga hästi varustatud jõusaal.
 6. Visiooni- ja inspiratsioonipäevad. Aasta alguses toimus laste ja perede heaolu visioonipäev „Kiusamise ennetamine“ ning augustis virtuaalne inspiratsioonipäev õpetajatele „Stardi targalt“. Seesuguste päevade korraldamise eesmärk on pakkuda meie inimestele inspiratsiooni, uusi ideid ja mõtteid, et olla üheskoos veelgi tegusamad ja eesmärgipärasemad.
 7. Rahvariiete soetamiseks on eraldi toetus. Eesmärk on toetada laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide rahvariiete soetamist.
 8. Puhja vana koolimaja arutelud. Sel aastal toimusid lausa kolmel korral arutelud Puhja vana koolimaja tuleviku üle. Tänaseks on selge, et hoonet ei lammutata, kuid konkreetset plaani, kuidas edasi, veel ei ole. Usun, et arutelud jätkuvad ja üheskoos leitakse parim lahendus.
 9. Elva Elamusfestival #tartumaine. Selle aasta Elva Elamusfestival oli ainulaadne, sest kogu Tartumaa tuli meiega kaasa, et koos seda üritust veelgi vingemaks muuta. Kõik Tartumaa omavalitsused panustasid nii ürituse korraldamisse, loomeettevõtete kaasamisse ja kultuuriprogrammi. See oli võimas koostööprojekt. Suur tänu!
 10. NEET-noored ehk noored, kes ei õpi ega tööta. Kirjutasime taotluse, et saada rahastust just nende noortega tegelemiseks, kes vajavad tavapärasest rohkem tuge, et leida endale just see tegevus, mis silma särama paneks.
 11. Õpetajate palgakorralduse projekt. Elva vald osales pilootprojektis, kus analüüsisime õpetajate töö kui terviku tasustamist. Oleme kehtestanud Elva valla munitsipaalkoolides ühtse palgakorralduse põhimõtted. Jätkub koolijuhtide toetamine ja ka seire, kuidas uute põhimõtete rakendamine koolides läinud on.
 12. Hariduse rahastamise mudelid. Elva vallas jaguneb hariduse eelarve ühtsetel põhimõtetel, et anda juhtidele kindlustunne eelarve kujunemisest ning vabadus eelarvevahendite juhtimisel.
 13. Ennetustöö kolm eesmärki. Elva vallas töötab uus ennetustööspetsialist, kelle suur osa tööst on tegelemine ennetustöö planeerimisega. Elva valla ennetustöö kolm eesmärki uuel aastal on järgmised: lapse abivajadust osatakse varakult märgata ja abivajadusest teatada, Elva valla noored, kes ei õpi ega tööta, on nõustatud ja toetatud ning Elva vallas toimuvad aktiivsed tervisedenduse tegevused. Järgmisel aastal alustame valla tervise- ja heaoluprofiili ning tegevuskava koostamisega.
 14. Spordivaldkonna seitse eesmärki. Sport on olnud 2020. aastal fookuses ning julgen öelda, et see jätkub ka järgmisel aastal, mil plaanime teha spordivaldkonna rahastamise analüüsi. Koostöös spordijuhi, spordikomisjoni juhi, spordikomisjoni ja spordiklubide eestvedajatega oleme sõnastanud Elva valla spordivaldkonna seitse eesmärki. Sellest aga juba lähiajal pikemalt.
 15. Elva on Euroopa spordilinn 2021! Euroopa Spordilinna tiitlile kandideerimiseks tuli Elva valla meeskonnal kokku panna taotlusraamat, kus toodi välja Elva valla spordivaldkonna ülevaade koos tiitliaastal planeeritavate tegevuste ja spordivaldkonna arengueesmärkidega. Euroopa Spordilinna tiitlit annab 2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partnerina tegutsev mittetulundusühing ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation).
 16. Elval on äge noortevolikogu. Elva noortevolikogu on aktiivsem kui kunagi varem ning mul on hea meel, et meil oli omavahel väga asjalik kohtumine, kus me arutasime, kuidas noored saaksid veelgi paremini kaasa rääkida valla juhtimisel. Edu noortele!
 17. Rannu noorsootöö ja päevakeskuse töö ümberkorraldamine. Aasta lõpus selgus, et senini Rannus noorsootööd (muideks väga hästi – suur tänu selle eest!) korraldanud mittetulundusühing Tõusvad Tähed soovib võtta pausi. Seetõttu otsustasime korraldada kogu noorsootöö ja päevakeskuse ümber rahvamaja stuktuuri. Ma olen väga põnevil ja usun, et see kooslus loob uusi võimalusi kogu Rannu piirkonna vabaaja korraldamiseks igas vanuses elanikele.
 18. Jagasime häid kogemusi kolleegidele. Nii tore, et Elvasse leiavad teed kolleegid erinevatest omavalitsustest, et uurida meie kogemusi valla juhtimisest. Need arutelud on alati väga inspireerivad ning on tore, kui suudame eeskujuks olla ja innustad ka teisi tegutsema. Aitäh Keila linn, Setomaa vald, Põltsamaa linn (varem on meil külas käinud ka Tartu, Võru, Rapla)! Tore on ka ise käia teistel külas ja nende kogemustest õppida.
 19. Huvitegevuse analüüs ja noorsootöö hindamine. Sel aastal alustasime huvitegevuste lisamist ARNO keskkonda, et tekiks hea ülevaade, millises piirkonnas ja kellele me huvitegevusi pakume. Oleme päris analüüsinud, milliseid huvitegevusi meie vallas pakutakse ja kus on veel kitsaskohad. Ees seisab uue huvitegevuse kava koostamine, selleks küsisime avalikult infot, et koostada kava võimalikult läbipaistvalt. Ka noorsootöös oleme teinud läbi nii enese- kui ka välishindamise protsessi ning uuel aastal seisab ees noorsootöö eesmärkide sõnastamine.
 20. Sotsiaaltöö arendusteod. Mul on hea meel, et sain osaleda sotsiaal- ja terviseosakonna grupicoachingul, kus oli nii hea tõdeda, et hoolimata keerukast valdkonnast osakavad meie spetsialistid leida selles töös positiivset. Soetasime sel aastal uued autod hooldustöötajatele, laiendasime veelgi koduteenust ning tegeleme sellega, et tõsta teenuse kvaliteeti coachingu, ühtsete juhendmaterjalide loomise ja sisuliste arutelude kaudu.

+1 Siin tahaks välja tuua kõik teod, mis on aidanud tuua Elva valda juurde toetusraha, et teha veelgi rohkem meie elanike ja külastajate jaoks. Eriline tänu minu valdkonna projektikirjutajatele – oleme saanud raha kaasava hariduse väikevahendite soetamiseks, puudega isikute eluaseme kohandamiseks, koduteenuse arendamiseks, intervallteenuse loomiseks, kodude tuleohutumaks muutmiseks, kultuurivaldkonna investeeringuteks. Mõnedki taotlused ootavad veel vastust, aga sellest juba uuel aastal.

Aitäh kogu Elva valla meeskonnale ja suurepärastele koostööpartneritele!

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM