Spordiklubid seisavad keeruliste väljakutsete ees

Praeguses eriolukorras on Elva valla spordiklubidel aga keerulise ajad ning peame üheskoos mõtlema, kuidas sellest võimalikult väikeste kaotustega välja tulla.
Elva spordihoone ehitus. Foto: Kayvo Kroon

Elva vald sai selle aasta alguses Eesti Olümpiakomiteelt sportlikuima omavalitsuse tiitli. Selle tiitli on Elva auga välja teeninud just tänu spordiklubidele. Praeguses eriolukorras on Elva valla spordiklubidel aga keerulise ajad ning peame üheskoos mõtlema, kuidas sellest võimalikult väikeste kaotustega välja tulla.

Elva valda rikastavad ka mitmed tuntud spordiüritused nagu näiteks Tartu Maraton, Rally Estonia, erinevate meistrivõistluste etapid. Siin toimuvad meie enda tuntud ja armastatud üritused nagu Elva südaööjooks, metsajooksud, kellatornijooks ja erinevad rattasarjad. Elva vallas toimub aga ka rahvusvahelisi võistlusi näiteks jalgpallis ja laskespordis. Kuid eriolukord on ka paljude spordiürituse korraldamise küsimärgi alla seadnud.

Vaatamata eriolukorrale on Elva metsaradadel hulgaliselt tervisesportijaid ning tärkav kevad on toonud õue liikuma meist paljud. Hea meel on, et hoolimata koroonakriisist valmibkauaoodatud spordihoone jõudsalt, mis tuleb tõesti uhke, ilus ja funktsionaalne.

Riik ja omavalitsus toetavad klubisid

Üle-eelmisel nädala kutsusime Zoomi vahendusel kokku spordiklubide esindajad, et arutada koroonaviiruse levikust tekkinud olukorda ning jagada omavahel häid praktikaid.

Uurisin enne koosolekut kultuuriministeeriumist, milliseid võimalusi riik spordiklubide toetamiseks selles olukorras ette näeb ning meetmed on päris toekad. Riik jätkab treeneripalga riigipoolse osa maksmist ning on leevendanud nõuet, et spordiklubi peab sama palju vahendeid juurde lisama. Elva vallas saavad treeneritoetust 46% meie spordiklubidest. See meede kehtib treeneritele, kellel on olemas V kategooria tunnistus ning kehtiv tööleping. Spordiklubides on ka neid treenereid, kes omavad III ja IV kategooriat ning nende heaks on riik lisanud täiendava meetmete võimaluse – kui klubi läheb Töötukassast toetust taotlema, lisab riik  juurde nõutud 150 eurot ja maksud, mille peaks tavaolukorras maksma tööandja ise. Need meetmed on väga head, kui klubidel on olemas kehtivad töölepingud ja kategooriaid omavad treenerid. Paraku on väga sage see praktika, et treenerid töötavad käsunduslepingutega ning ka vastavaid tunnistusi ei ole jõutud või soovitud taotleda. See on õppetund ja mõttekoht tulevikuks.

Samas peab ka klubide puhul saama aru, et tegemist on valdkonnaga, mille rahastamine sõltub palju lapsevanematest, erasektorist ja kohalikest omavalitsustest. Kuigi tavapäraseid treeninguid ei toimu, on spordiklubidel erinevaid kohustusi tööjõukuludena ning Elva vallas on kaks klubi, kellel on panga ees kohustused spordiobjektide arendamiseks ja seadmete rentimiseks.

Elva vald maksab spordiklubidele 2020. aastal tegevustoetust kokku 233 000 eurot, millele lisanduvad projektitoetuste taotlused ning enamuses klubidel on võimalik kasutada saale ja teisi spordiobjekte tasuta. Valla toetuse osakaal spordiklubide eelarvetest on väga erinev: 23% klubidel moodustab omavalitsuse toetus alla 10% kogueelarvest, 30% klubidest on selle osakaal ligi kolmandik eelarvest, 23% klubidest ligi pool eelarvest ning 23% klubidest on see lausa ligi kolmveerand eelarvest. Valla toetuse osas on spordiklubidel kindlus olemas ning klubid saavad nende vahenditega arvestada. Täna, 27. aprillil otsustas Elva vallavalitsus eraldada spordiklubidele täiendavat toetust, et kompenseerida lastevanemate poolt makstava osalustasu vähenemist. Kokku eraldab Elva vald täiendavaks toetuseks 16 000 eurot. Loodan, et see annab leevendust keerulisel ajaperioodil!

Kokku eraldab Elva vald täiendavaks toetuseks 16 000 eurot.

Valla spordiklubid on olnud väga tublid ning leidnud endale erasektorist toetajaid, kellel seisavad majanduskriisi olukorras ees rasked ajad ning on arusaadav, et spordivaldkonna toetamine on neile keeruline olukorras, kus nad püüavad ise vee peale jääda. See aga tähendab, et klubide eelarved vähenevad ning hakkama saamine muutub keerukamaks.

Paljud lapsevanemad toetavad spordiklubisid

Suure osa moodustab klubide eelarvest lapsevanemate makstav tasu ning eriolukorras on klubid käitunud erinevalt. Mõned spordiklubid on aprillikuu kuutasud peatanud (arveid ei väljastata), sest juba märtsis jäid lapsevanemad võlgu, osad on saatnud 50% või 30% väiksema arve välja, osadel seisavad otsused alles ees. Mõned klubid ei väljasta maikuus arveid.

Väga tore on kuulda, et meil on lapsevanemaid, kes soovivad kindlasti kohatasu maksmisega jätkata, sest nende soov on kohalikku klubi ja sporti toetada. Aitäh teile!

Arutasime, et klubid võiksid vanemaid kutsuda üles võimalusel spordiklubi kohatasudega toetama, Need, kes ei jõua või ei soovi maksta, ei peaks aga muretsema, et jäävad võlglasteks. Elva valla spordiklubid on kindlasti väga paindlikud ning püüame koostöös olukorrale lahenduse leida. Kui pere on sattunud majanduslikesse raskustesse, siis soovitan kindlasti võtta ühendust valla sotsiaal- ja tervisekomisjoniga.

Hiljuti tegid tuntud spordiinimesed üleskutse lapsevanematele, et nad jätkaksid oma treeneri toetamist: „väärtusta oma lapse treenerit ka raskel ajal, jätkates õppemaksu tasumist! Hinda treeneri rolli lapse igapäevases arengus. Suhtle oma klubiga, kui on vaja jõuda teistest erineva kokkuleppeni. Viimane, mida klubid praegu vajavad, on lapse huvitegevusest loobumine. Leiame üheskoos lahendused, et taas kokku saades oleksid olemas treener ja klubi, kuhu oma lapsed saaks viia, ning kust tulles pere õhtul kodus jälle õnnelikult kokku saaks. Vaid nii saame olla kindlad, et pärast eriolukorra lõppemist on meie lastel endiselt olemas pühendunud treenerid.“

Paljudes klubides ei ole hoolimata huviringide keelust treeningud ära jäänud –meie valla klubid pakuvad videotreeninguid, erinevaid väljakutseid, lõbusaid treeninguid, koostatakse nädala treeningplaane ning lapsed saadavad nendest kokkuvõtteid, suheldakse interneti vahendusel; soovitus on olla palju õues. Spordiklubide eestvedajad tõid välja, et lapsed tunnevad puudust grupist, treenerist, koosolemisest ning võistluste puudumine võtab maha treenimise motivatsiooni.

Kuigi lähikuudel ei sa korraldada Elva valla tuntud ja tunnustatud spordiüritusi, on ka siin leitud nutikaid lahendusi – Elva südaööjooks toimub virtuaalselt. Paljud võistlused on lükatud sügisesse ning mõningate ürituste puhul võetaksegi aastane paus.

Hoolimata eriolukorra raskustest on mul hea meel, et meie klubide eestvedajad on optimistlikud ning olukorras nähakse ka uusi võimalusi. Kõige olulisem on see, et lapsed jätkaksid spordiklubides treenimist ning olukord taastuks võimalikult kiiresti. Riigi, kohaliku omavalitsuse, spordiklubide, lastevanemate ja erasektori ühisel pingutusel on  võimalik keerulised väljakutsed seljatada.   

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM