Vallajuhi koroonakriisi päevik

Ellujäämiskunstid koroonakriisi ajal ehk mida on tähendanud eriolukord Elva valla jaoks läbi abivallavanema silmade.

Ellujäämiskunstid koroonakriisi ajal ehk mida on tähendanud eriolukord Elva valla jaoks läbi abivallavanema silmade.

Mäletan, et Elva jaoks muutus koroonakriis reaalseks 12. märtsil, kui koosolekul olles helistas ühe kooli direktor ja ütles, et tõenäoliselt on ühel nende treeneril koroonaviirusesse nakatumise kahtlus. Eestis üldiselt oli samuti tunda, et olukord hakkab halvaks ja keeruliseks muutuma. Pidasime vallavalitsuses kiiresti nõu ning otsustasime kooli ennetava meetmena reedeks sulgeda. Neljapäeva õhtuks oli selge, et koolid suletakse vähemalt järgmiseks paariks nädalaks.

Reede hommikul (13.03) kogunes Elva valla kriisikomisjon ning pärastlõunal kutsusime kokku kõik hallatavate asutuste juhid, et jagada infot ja arutleda olukorra üle. Reede hommikul langetas vallavalitsus otsuse, et Elva vallas suletakse kõik koolid, huvikoolid, päevakeskused ja noortekeskused, kuid avatuks jäävad lasteaiad, raamatukogud, vallavalitsus ja teenuskeskused.

Nädalavahetusel oli ärevust palju ja pidasime omavahel pidevalt nõu. Laupäeval helistas linnade ja valdade liidu nõunik ja uuris, mida on Elva vald otsustanud lasteaedade osas; Lõuna-Eesti kriisikomisjon palus operatiivselt edastada infot. Lõime omavaheliseks kiireks infovahetuseks suhtlusgrupi vallavanema ja kommunikatsioonijuhiga. Pühapäeva õhtuks oli selge, et viirus kogub hoogu ja vaja on võtta kasutusele veelgi karmimad meetmed. Vallavalitsus otsustas pühapäeval sulgeda uuest nädalast ka raamatukogud, vallavalitsuse ja teenuskeskused. Saatsime meeskonnale teate, et kõik püsiksid kodus ning minnakse  üle kaugtööle.

Opositsionäär juhtis sel nädalal tähelepanu, et Elva vallajuhtide Facebooki seintel ei kajastu koroonainfot. Seega tegin ühe kokkuvõtva postituse, kus suunasin kõiki Elva valla inimesi jälgima Elva valla Facebooki kanalit, kuna tegu on valla ametliku infokanaliga, Merilyn (kommunikatsioonijuht) teeb väga head tööd ja infopuudust selles kanalis ei ole.

Nädal 1, 16.03–22.03

Kuigi vallavalitsus on suletud, käisin esmaspäeval majas, et arutada tekkinud olukorda ning pidasime maha ka silmast-silma koosoleku lisaeelarve teemadel. Sain ühelt raamatukogujuhilt kirja tänuga, et me otsustasime raamatukogud sulgeda, kuna paljud raamatukogutöötajad meie vallas kuuluvad riskirühma.

Juba nädalavahetusest algas meie kommunikatsioonijuhil tihe töö, sest infot, mida elanikega jagada lisandus igal tunnil. Jagasime valla ametlikus Facebooki-kanalis, veebilehel ja äpis nii valitsuse, ministeeriumite, erinevate ametite ja politsei infot. Hoiatasime kelmide eest, kes olukorda ära kasutavad, edastasime lihtsad reeglid poes käimiseks, jagasime infot välismaal olevatele eestlastele, perearstide infot, mida teha erinevate sümptomite leevendamiseks jt.

Ühel hetkel selgus, et Elva vallas on lisandunud veel üks koroonaviiruse juhtum, millest me avalikkusele ka teada andsime. Selleks, mis juhtus pärast teadet, ei osanud me esialgu valmis olla. Lahti läks tõeline nõiajaht, sest inimestel oli vaja teada, kes see nakatunud inimene on, kus ta elab ning veelgi parem olnuks kui ka tema pilt oleks teatele juurde lisatud. Etteruttavalt võin öelda, et see oli üks põhjus, miks otsustasime edaspidi nakatunute arvu kohta infot mitte anda, et ka nakatunutel oleks võimalus rahus paraneda. Teisalt on siinkohal väga oluline, et inimesed ei hindaks olukorda ainult kinnitatud nakatunute arvu järgi.

Tartumaal on läinud hästi ja haigete ametlik statistika on madal, kuid see ei tähenda, et me peaksime piirangutesse kergekäeliselt suhtuma ning hooletumalt käituma hakata. Vahet ei ole, kas haigestunuid on 4, 10 või 20 –järgida tuleb kõiki piiranguid ja soovitusi.

Esimesel nädalal hakkas inimestelt jooksvalt tulema ka küsimusi ja väljendati muret, millele reageerisime kiirelt. Meie poole pöördus murega näiteks üks naine, kelle vanaema ei taha kodus püsimise reegleid arvestada ning ta uuris, kas saame siin olla jõulisemad. Saime aru, et peame nägema ekstra vaeva, et jõuda oma infoga eakateni. Algatasime kampaania kogukonna teavitamiseks, palusime printida välja infolehed ning toimetada neid tuttavateni, kes veebilehte kasutada ei saa – panna infoleht kas aia vahele, trepi peale või postkastidesse. Meie hooldustöötajad alustasid samuti nende infolehtede laialdast jagamist.

Alustasime vallavalitsuses arutelusid, mida teha koolitoidu pakkumisega. Nägime, et paljud koolid jätkasid koolilõuna pakkumist ning mõned vallad viisid sooja toidu abivajajatele koju. Leidsime, et eelkõige on meie kohustus aidata raskustes olevaid peresid ning igapäevane koolitoidu pakkumine ei ole õigustatud. Sain sellele kinnitust ka Saaremaa kolleegilt, kes juhtis tähelepanu, et selle pakkumisega suurendaksime ise viiruse leviku riski. Usun, et enamik vanemaid saavad hoolimata keerulisest olukorrast lõunasöögi organiseerimisega hakkama ning lapsed saavad  vähemalt kord päevas ikkagi sooja toitu.

Vallavolikogu liige ja RMK loodusvaht Madis Ess helistas ja palus jagada infot matkaradadel liikumise kohta, sest aina selgemaks sai, et ühed suuremad kogunemiskohad saavad olema populaarsed matkarajad ja puhkekohad, kuid ka värskes õhus liikudes tuleb kogunemisi vältida.

Tegime üleskutse, et saada infot abivajajate kohta, kes ise infole ligi ei pääse ja liikuma ei pääse. Sel nädalal andsime ka teada, et valla bussiringid ja taksobuss enam järgmistel nädalatel ei sõida.

Esimesel nädalal oli väga palju suhtlemist meie haridus- ja kultuuriosakonnal, Marel, Liisil ja Margitil koolide, lasteaedade, raamatukogude ja kultuurimajade juhtidega. Algas ju esimene distantsõppe nädal ning oluline oli jälgida, et kõik sujuks. Alustasime info kogumist lasteaialaste igapäevase arvu kohta, et jälgida tekkinud olukorda.  Kui esimesel kriisinädalal oli lasteaedades kokku veel üle 60 lapse, siis nädala lõpuks oli see arv juba alla 20 lapse. Aitäh siinkohal kõigile vanematele, kes leidsid võimaluse oma laps koju jätta!

Kultuurispetsialist Margit saatis info projektitoetuste saajatele, kelle üritus jäi eriolukorra vahemikku, et uurida, kas plaan on leida üritusele uus kuupäev või jääb üritus üldse ära. Andsime välja ka info, et eriolukorra vahemikus lõppema pidanud Elva kultuuri kinkekaardid kehtivad aasta lõpuni.

Sulgesime ajutiselt Elva linna jäätmepunkti, kuigi mul isiklikult süda valutab selle pärast, et koroonakriis ei tekitaks omakorda keskkonnakahju. Mulle on jäänud mulje, et „püsi kodus“ kampaania paneb inimesi oma kodu ja koduümbrust koristama ning oleks väga hea, kui nad saaksid ka oma prügi ära viia. Võib-olla oleksime saanud  jäätmekorraldust Elva linnas paremini korraldada, et oleks kaitstud nii inimesed kui ka töötajad. Aga hea uudis on ikkagi see, et sel laupäeval on jäätmepunkt avatud ning palun, et kõik  käituksid mõistlikult ja ei ummistaks ala. Sel teemal tuleb kindlasti teavitus ka valla infokanalites – mismoodi jäätmete äraandmine täpsemalt toimub. 

Sel nädalal algasid erinevates omavalitsusjuhtide rühmades arutelud, mida teha palkadega – kas neid peaks vähendama, kas inimesi tuleks puhkusele saata. Mul oli koguaeg tunne, et inimesed ei ole ju selles olukorras süüdi  ning just meie peaksime seisma lõpuni inimeste ja nende töötasude eest. Samas pole meil õrna aimugi, millal ja kui järsult eelarve väheneb. Püüame säilitada rahu ning teha kaalutletud otsuseid

Nädal 2, 23.03–29.03

Sel nädalal tundsid Elva valla lasteaedade töö vastu huvi nii ERR raadiouudised, kui ka Tartu Postimees. Andsin raadiointervjuu ja kommentaari ajalehele.

Andsime välja ka info, et vallavalitsus on teinud ettepaneku volikogule vabastada lapsevanemad aprillikuu kohatasust. Ma usun, et Elva valla lapsevanemad on mõistvad ning saavad aru, et ka omavalitsusele on see olukord uus ning märtsikuu lasteaiaarve tasumisega probleeme ei teki. Vanema jaoks tähendab see poole kuu tasu 8 kuni 20 eurot lapse eest, sõltuvalt sellest, millises lasteaias laps käib, kuid valla jaoksteeb see kokku ligi 12 000 eurot. Kui aga juba märtsikuus on kohatasu maksmisega raskusi, tuleb kohe pöörduda vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonda ning me leiame lahenduse.

Mul on väga hea meel, et Jaana Unt Elva Laste- ja Perekeskusest tegi ettepaneku avada nõustamisliin, kus valdkonna spetsialistis on valmis andma vaimse tervise nõu kriisiolukorras hakkama saamiseks.

Kuigi paljud lapsed on distantsõppega saanud edukalt hakkama, siis on ka lapsi, kel ei ole arvutit või on see intensiivse kasutamise järel juba üles öelnud. Algatasime kampaania, et leida neile õpilastele arvuteid. Meie poole pöördusid mitmed inimesed, kes olid valmis kodus seisva töötava arvuti mõnele noorele andma. Aitäh teile!

Andsime valla infokanalites teada, et meie raamatukogutöötajad on valmis kontaktivabalt raamatuid väljastama, kui selleks on soov. See teeb väga head meelt, et saame  kriisiolukorras ka sel teemal abiks olla ja inimeste lugemishuvi toetada.

Sel nädalal muutusid rangemaks kodus püsimise reeglid haigestunutele ning avalikkusele sai selgeks, mis tähendab 2+2 reegel ehk et avalikus kohas ei tohi olla üheskoos rohkem kui kaks inimest ning teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Vallavalitsuses otsustasime sulgeda avalikud mängu- ja spordiväljakud, kuna rulaparkides ja kettagolfiradadel tekkisid suured kogunemised. Otsuse eesmärk oli piirata viiruse levikut.

Sotsiaaltööspetsialist Sille Kase algatusel alustasime abivajaja, abipakkuja ja kodanikualgatuste kaardistamist, et koondada info Elva valla kõigi piirkondade vabatahtlike aitajate, abivajajate ja abistamisega seonduvate kodanikualgatuste kohta. Soovime leida kiireid lahendusi meie valla kodanike muredele ja probleemidele, mitte ainult tänases eriolukorras olles, vaid ka edaspidi.

Sel nädalal tegime  virtuaalkoosolekud koolide ja lasteaedade juhtidega, et saada ülevaade, millised on tänased mured ja tegemised lasteaedades ja koolides.

Nädal 3, 30.03 –05.04

Peale koroonakriisi jõuab järjest rohkem inimesteni majanduskriis ning mure muutub aina suuremaks. Andsime valla infokanalites teavet, et kõigil abivajajatel on võimalus taotleda toimetulekutoetust. Samuti jagasime raskustes olevatele peredele toiduabipakke:90 peret ja seega 274 last said endale suure toiduabipaki. 

Uurisin haridusministeeriumilt, milline on nende seisukoht seoses lasteaiaõpetajate palkadega. Mõned omavalitsused on läinud seda teed, et vähendada lasteaiaõpetajate palka, kuna nad ei käi tööl, kuid omavalitsused on riigile andnud kinnituse, et nad hoiavad lasteaiaõpetaja palka 90% õpetaja palgast. Sain kinnituse, et oleme õigel teel ning lasteaiaõpetaja palka tõesti vähendada ei saa. Lisaks rääkisime sellest, et mõned omavalitsused on läinud seda teed, et tehtud on otsuseid, mis ei ole õiguslikult pädevad, sest näiteks ei saa vallavalitsuse otsutega muuta inimeste lepingulisi suhteid ning samuti ei tohi eirata inimeste õigusi.

Helistas Sotsiaalkindlustusameti ametnik ja oli mures, et Uderna hooldekodul ei ole isoleerimisplaani ning mida saaks omavalitsus teha. Vallavanem uuris võimalusi, et leida isoleerimiseks vajalikud ruumid valla majutusasutustelt.

Taaskord tuli täita infotabeleid, et anda Vabariigi valitsusele aru, kuidas oleme korraldanud lasteaedade töö ning kuidas toetanud valla laps ja peresid.

Sel nädalal arutasime koolijuhtidega, kuidas nad on korraldanud HEV laste õpet ning mida teha nendega, kes on kooli jaoks „kadunud“ ehk nad ei ole õppetöös osalemisest märku andnud. Rõõmsaks tegi, et Järve lasteaed teeb ka lasteaialastele kolm korda nädalas Zoomi vahendusel hommikuringe.

Esmaspäeval sai virtuaalselt kokku koalitsioon ning rääkisime peale volikogu päevakorra punktide ka kriisiolukorrast ja eelseisvast majanduskriisist. Leppisime kokku, et koostame lähinädalatel erinevad stsenaariumid, kuidas vallavalitsus tegeleb ja toimetab tulumaksulanguse olukorras edaspidi.

Tegime valla infokanalites ülevaate kohalikest tootjatest, kellelt kaupu tellida, sest keerulisel ajal on oluline toetada just omasid. Oleme saanud väga head tagasisidet selle algatuse eest ning info on kasulik ka kindlasti pärast eriolukorda.

Sel nädalal tänasime Facebookis elanikke, et nad on kodus püsinud ning tegime fotograaf Jaak Jänese abil valla Facebooki mõtlemapaneva fotogalerii eriolukorrast Elva vallas.

Nädala lõpus muretsesime selle pärast, et pensioni- ja palgapäeval püsiksid inimesed kodus ning vallavanem ja abivallavanemad käisid seiramas, missugune on olukord. Olime vajadusel valmis sekkuma. Õnneks on  Elva valla inimesed mõistlikud ning suuri rikkumisi ei tuvastatud. Ka politsei kiitis, et Elvas oli olukord rahulik ning ka poodide turvatöötajad tegid head tööd.

Reedel andsin ülevaate Sotsiaalministeeriumi virtuaalkohtumisel Elva valla kogemusest kriisi reguleerimisel. Hea oli kuulata ka teiste omavalituste kogemust ning veendusin, et me oleme teinud päris palju ning sain ka mõne mõtte teistelt omavalitsutelt, mida meie sotsiaal- ja terviseosakonnaga arutada.

Hoolimata sellest, et ministeerium on edastanud Jaak Aabi pressiteate, et omavalitsused ei vähendaks palkasid ja investeeringuid, on omavalitsused mures ning mõned teevad veidi suuremaid, teised väiksemaid samme kokkuhoiuks. Selge on see, et kriisiolukorras ei tule härra Aab meie eelarveid kärpima, vaid omavalitsusjuhtidel peab endal olemas olema plaan. Vallavalitsus koostab erinevate stsenaariumite jaoks oma plaanid.

Ka sel nädalal käib kohalike omavalitsusjuhtide gruppidest läbi arutelu, kuidas korraldada toidu kojuviimist, koolitoidu pakkumist ja mida teha palkadega. Kellel ja kui palju vähendada? Mul on väga hea meel, et meie vallavalitsuse meeskond on otsustanud astuda samm korraga ning märtsi- ja aprillikuus on kindlus, et kellegi leping ei lõpe ja kellegi palka ei vähendata.

Nädal 4, 06.04–12.04

Kriisikomisjoni koosolekud muutusid regulaarseks ning teeme igal esmaspäeval olukorrast ülevaate ning lepime kokku, millele on vaja algaval nädalal tähelepanu pöörata. Täna rääkisime inimeste teavitamise vajadusest kogunemiskohtadel ning eraldi on vaja juhtida veelkord lapsevanemate ja noorte tähelepanu sellele, et kogunemised ja peod ei ole lubatud.

Saatsin vallavalitsuse hallavatele asutustele kokkulepped, kuidas eelarvevahendeid kasutada. Peamine sõnum on siiski see, et me peame olema kokkuhoidlikud. Praegu ei ole eelarve vähenenud, kuid selge on, et see juhtub. Lihtsalt me ei tea veel, millal ja kui järsult.

Jätkame lasteaedade ja koolide juhtidega kohtumisi. Murelikuks teeb, et laste arv lasteaedades on kasvanud ning kuuldavasti ei ole see ainult seetõttu, et vanematel on vaja tööle minna, vaid sõna otseses mõttes on lastel kodus igav. Head lapsevanemad, mõelge eelkõige sellele, et need piirangud on seatud selleks, et kaitsta elanikkonna tervist ning et me  kõik saaksime võimalikult ruttu tavapärase eluga edasi minna.

Kultuuriministeerium tundis huvi, kuidas on lugu kultuurikollektiivide juhtidega, kas on oht, et juhendajate töötasu vähendatakse või jäävad nad sootuks töötuks. Elva Vallavalitsuses jätkame kõigi lepingutega samas mahus vähemalt märtsi- ja aprillikuus.  

Rääkisime täna FC Elva tegevjuhi Marek Naarisega, kuidas koroonakriis on spordiklubidele mõjunud ning plaanime järgmine nädal teha kohtumise spordiklubi eestvedajatega.

Teema, mis on läbiv igal nädalal, on maskid ja desinfitseerimisvahendid. Ma arvan, et lausa ülepäeviti peab tegelema sellega, et otsustada, kas ja kust kui palju maske tellida. Sama palju tuleb soove, kellele ja millal oleks vaja maske ja desinfitseerimisvahendeid edastada. Pakkujaid ühtpidi on, aga kuidas teha vahet, kes on neist kõige usaldusväärsem ja tarnib õigeaegselt kauba kohale, on päris keeruline.

Kirjutan kindlasti ka järgnevatel nädalatel, mismoodi möödub kriisiolukord Elva vallas ning mida teeme selleks, et hoida meie inimesi.

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM