Rubriik Uncategorized

7 mõtet visioonipäevast

Neljapäeval, 3. jaanuaril toimus juba teine Elva valla  laste ja perede heaolu visioonipäeva, kus keskenduti ennetusele ja koostööle. Arutelul osales ligi 70 valdkonna spetsialisti koolidest, lasteaedadest, haridus- ja sotsiaalosakonnast, noortekeskustest, Rajaleidjast, Sotsiaalkindlustusametist.  
Read More

Igale ühele oma õpirada

Tõeliselt inspireeriv oli kuulata täna Marju Lauristini, kes rääkis hariduse tulevikuvisioonist. Olin kaasatud Haridus- ja Teadusministeeriumi mõttetalgutele „Sisehindamisest järelevalveni.Kas midagi on pildil puudu või hoopis üle?“. Arutelu laudkondades oli huvitav,kuid vau-efekti tekitas Marju ettekanne.
Read More

Eesti kool kardab muutusi

Maailm muutub kiiresti ja mõneski valdkonnas ennustamatult. Eesti suhteliselt konservatiivne koolisüsteem peab seetõttu muutuma paindlikumaks ja avatumaks, millele aitaksid kaasa nii koolijuhtide tähtajalised töölepingud kui näiteks nn õpetajavahetus. Mida varem suudame pakkuda tagasisidel põhinevat ja laste teadmisi arvesse võtvat õpet,…
Read More

Mida teha?

Tartumaa rahvastikuprognoos 2040. aastaks on positiivne, oleme Harjumaa järel ainus maakond, mis on kasvava rahvaarvuga, kuid üldpilt on nukker. Mida teha, et inimesed tahaksid elada väljaspool pealinna? Mida teha, et elu oleks võimalik ka väikelinnades ja maal?
Read More

Siililegi selge- haldusreform oli hädavajalik

Uutes omavalitsustes on päevavalgele tulnud üllatavaid otsuseid ja olukordi, mis on tekkinud just väikestes kogukondades tihedate omavaheliste suhete või vähese kompetentsuse tõttu. Kui ühinemise eel räägiti, et üks haldusreformi ohtusid on see, et tulevikus ei ulata omavalitsuse juhil enam nööbist…
Read More

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM