G(K)alakontsert ehk inimesed ühendavad

Haldusreformi teema sissejuhatuseks alustan ma kirjutamist hoopis kultuurist, kultuurikollektiividest ja galakontserdist.

Nimelt on Elva piirkonna omavalitsused pidanud ligi aasta aja jooksul läbirääkimisi ühinemiseks. Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Puka, Rannu ja Rõngu valdade volikogu liikmed asuvad otsust langetama 14. detsembril. Sellest juba edaspidi…

Hea meel on selle üle, et meie piirkonna kultuuritegijad võtsid ette ja korraldasid tulevase ühisvalla galakontserdi 19. novembril Rannu Rahvamajas. Teemaks oli merekultuuriaasta lõpetamine ning üles astusid kõigi ühinevate omavalitsuste kollektiivid. Kontserdi teemast lähtuvalt kutsuti rahvasuus üritust ka kalakontserdiks.

Pidu oli lahe. Selgus, et haldusreform kultuuriinimeste seas on juba ammu toimunud ning igas kooris laulab ja tantsurühmas tantsib mõni naabervalla mees või naine. Juhendajadki on paljudel kollektiividel ühised. Nii ongi tore!

Esineti nii laulu, tantsu kui pillimänguga. Elva linnast astusid üles tantsurühm Sinilind, ansambel Helisev Horoskoop ning Elva Muusikakooli bänd ja solistid. Konguta vallast esinesid Emili laulustuudiost, segakoor, kapell ning ansambel MESI. Palupera vallast võttis laulu üles naiskoor ühistes helesinistes kleitides. Puka valda esindas tõeliselt vägev Puka meesansambel ja Aakre Segakoor U-Tuur. Puhja vallast tantsisid naisrahvatantsurühm Rukkilill ja peo üllatajateks osutusid kitarristide ansambel Ümarlaud.  Rannust laulsid Astrad ja tantsu lõi  segarühm Kolumats. Rõngu valda esindasid segarahvatantsurühm Valguta Vahvad ning naisrahvatantsijad Ringenid. Ja kõige lõpuks selgus, et tantsubänd on pärit Värska vallast- Nedsaja Küla Bänd.

See tunne, mis saalis valitses oli ühtsustunne, ühine energia ja rõõm koostööst. Haldusreform on vajalik ning uue valla ühendajateks on meie inimesed. Kalakontsert näitas, et uue Elva valla kultuuriinimesed on nii ägedad ning uuteks väljakutseteks valmis!

Foto: Marko Hõrak

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM