Nõo valla rõõm ja mure

Nõo kooli 6. klasside lapsed tegid kodutöö teemal „Nõo valla rõõm ja mure“. See tähendab, et lapsed pidid käima lahtiste silmadega oma koduvallas ringi ning jälgima, mis neid kodanikena rõõmustab või paneb muretsema.

Mind oli täna kutsutud žürii liikmeks nende tööde esitluse finaali. See oli ikka väga äge kogemus. Kohe kahju, et mind pole varem kutsutud.  Mine tea ehk oleks õnnestunud mõne mure lahendamise eest seista volikogu töös.

Ettekandmisele tuli 15 tööd. Kõigil õpilastel olid ette valmistatud slaidid ning esinemine toimus aulas. Õpilased olid tõeliselt tublid, enamus rääkisid peast ja suhtlesid publikuga vabalt.

Mis siis meie lapsi rõõmustab ja paneb muretsema?

Rõõmudena märgiti ära Tõravere Observatooriumi nii 2012. aastal toimunud renoveerimist kui aastatepikkust teadustööd, Luke Raamatukogu ruumide remonti ja kaasaegset mööblit, Vapramäe silla remonti, staadioni uuenduskuuri ja jalka väravaid, Nõo valla uusi kergliiklus- ja asfaltteid, trummitunde Nõo muusikakoolis, Nõo lihatööstust ja hiljuti toimunud laienemist, Luke Mõisaparki ja seal toimuvaid tegevusi, koolihoovi paigaldatud liikumist soodustavaid atraktsioone. Positiivsena toodi välja ka Nõo hea asukoht, lähedus Tartu linnale ja lennujaamale ning hea ühistransport. Samas tõdes ettekande teinud noormees, et väljaspool alevikku ei ole transpordi kättesaadavus nii hea.

Paljud mured olid seotud liiklusohutusega. Juhiti tähelepanu, et Nõos on valgustamata ülekäigurajad, tõeline segadus valitseb koolimaja parkla liikluskorralduses, sinna oleks vaja tõenäoliselt täiendavaid liiklusmärke, mis parandaks olukorda. Ühele esitlejale on jäänud arusaamatuks, miks kahe renoveeritud koolimaja vahel on vana hoone, kus on väga koledad ruumid ja kriuksuvad uksed.  Puudust tunti mänguväljakutest Meeri ja Luke külas. Nõustuda saab noormehega, kes tõi esile, et umbes kaks korda päevas toimiv rongiühendus Nõost Tartuga ei ole piisav. Raudtee peatuse asukoht Nõos on väga hea ning noortel oleks võimalik jalgratas võtta rongi kaasa ning sõita Tartu linna huviringi. Ettepanek oli rajada Tõravere mäkke kõnnitee. Muret tunti Nõo oja seisukorra ja põldude üleujutust pärast. Nõo skate- park on väga kehvas seisukorras ning ühtlasi paluti kaaluda seda, kas skate-park ei võiks asuda hoopis kooli juures või rannas. Juhiti tähelepanu AjaO kitsale parklale ja seal asuvale ülekäiguraja ohtlikkusele. Leiti, et Nõo muusikakooli ja kooli vaheline park peaks olema valgustatud. Üks noormees tundis muret, et autoga ei ole võimalik üle saada Tõravere raudtee ülekäigukohast, see tähendab kümne kilomeetri pikkust ringisõitu, millel näiteks kiirabi brigaadi ligipääsu seisukohast võivad olla kurvad tagajärjed.

Minu arvates on tegemist tõeliselt tänuväärse üritusega ning see informatsioon, mis vallale noortelt tuleb on väärtuslik. Mina usun, et siin oli muresid, mille lahendamine on täiesti realistlik. Vahetult enne eelarve menetlemist olen ma küllalt optimistlik.  Aitäh õpetajatele, õpilastele ja teistele žüriiliikmetele!

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM