Supp läheb lahjemaks

Nõo volikogu poolt kinnitatud arvamus Nõo sundliitmisest Elva vallaga maalib pildi justkui me seisaksime katastroofi äärel. Leian, et selline ühekülgne teema käsitlemine külvab kogukonnas paanikat ja hirmu ning on täiesti vastutustundetu.

Vabatahtliku ühinemise ja sundliitmise protsessi vahe seisnebki suuresti selles, et esimese variandi puhul on võimalik protsessis kaasa rääkida ja teise puhul peab leppima sellega, mis teised on varasemalt kokku leppinud. Olles näinud lähedalt Elva valla ühinemislepingu koostamist võin küll öelda, et Nõo valla elanike jaoks on tegemist väga hea lepinguga ning muretsema ei pea. Hirmutamine, et „eriliselt saab kahjustatud sundühendatava Nõo valla teenuste senine toimine“ on vale.

Absurdne on võrrelda täna Eestis toimivat kohaliku omavalitsuse korraldust ja käimasolevat haldusreformi nõukogudeaegse Elva rajooniga. „..kui  see kooslus ei sobinud nõukogude ajal ei hakka see koos toimima ka tänasel päeval…“ Ma imestan, et siia teksti ei ole toodud veel kolhooside ja sovhooside liitmise lugu.

Kurb on lugeda seda, et juba ette teatakse, kuidas Elva vallas tekib Nõo näol suhteliselt „suurearvuline jõuline ja vastanduv kogukond“.  Nõo valla eakatel on „õigustatud!“ mure, et suurvallaga liitumisel kohapealsed tegevused lõpetatakse ja kogu pikk töö inimeste heaolu parendamisel jookseb liiva. Üsna kindlalt ei hakka Nõo valla eakad sõitma kooskäimiseks Elvasse“. Head Nõo valla eakad! Pole mingit põhjust muretseda ja ka uues vallas on oluline iga inimese heaolu ning miks ei võiks oma kogukonna inimesed edasi kooskäia harjumuspärastel viisidel.

Samamoodi on hirmutamine see, et „Nõo valla kultuurielu ei saa jätkuda oma traditsioone ja inimeste heaolu säilitavalt“ „monstrumvallas“.  Miks trükitakse ära ametlikus arvamuses nii halvustav sõna nagu monstrumvald?

Täiesti kummaline on väide nagu edaspidi hakkaksid Elva valla inimesed oma lapsi tooma Nõo valla lasteaeda ja kooli kuna Nõo asub teel Tartu linna. „Ühe omavalitsuse moodustamisel on kõigil Elva valla elanikel õigus lasteaiakoha taotluse esitamiseks ka Nõo valla lasteaedadesse“. Iga laps peab saama käia ikka oma kodukoha lasteaias ja koolis ning selleks on sätestatud ühinemislepingus punkt teenuspiirkondade moodustamiseks.

Asjatundmatuid  väiteid on selles tekstis teisigi- „Lõuna-Eesti Hooldekeskus hakkab hooldekodusid oma alluvusse võtma“ ning Nõo  hooldekodu kaotab sellest. Tegemist on eraettevõtjale kuuluva aktsiaseltsiga ning omavalitsusel ei ole selle ettevõttega mingit seost.

Hirmutamine on ka see, et lapsed kaotavad võimaluse ise otsustada, millise gümnaasiumi nad valivad – „…seetõttu võib suure tõenäosusega Elva vallaga liitumisel tekkida olukord, kus soodustatakse Elva Gümnaasiumis edasiõppimist ja mõjutatakse õpilaste isiklikku valikut“.  Iga noor saab ikka  ise otsustada, kus ta edasi õpib ning  mingisugust mõjutamist ei tohi siinkohal olla!

Päris suur osa arvamusest on seotud ettevõtlusega ning absurdne on loogika „sundühendamine viib  Nõo vallast ära ettevõtlust, töökohti kui ka lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid.“. Ettevõtjad investeerivad ja teevad oma otsuseid äriloogikast lähtuvalt mitte sellest, kas vallavanem on nägupidi tuttav  või mitte. Huvitav oli ka see, et juba tänased juhid usuvad, et Nõo vald tulevikus ääremaastub ning pangad ei hakka ettevõtjatele laenu andma – „pankade jaoks on projektidele antavad laenud ääremaadel ning teisejärgulistes asulastes riskantsemad“. Mismoodi 15 kilomeetrit Tartust asuv Nõo  saab järsku ääremaastuda seetõttu, et ta kuulub  Elva valla koosseisu? Loogika ütleb  pigem vastupidist! „Kahaneb KINDLASTI ka ettevõtlusaktiivsus“- kui see ei ole paanika külvamine, mis siis veel on?

Tore oli lugeda sellest, et Nõo vallas töötavad väga kompetentsed ja oma valdkonda põhjalikult tundvad inimesed, kelle kogemus aitab kindlasti kaasa uue valla ülesehitamisel. Positiivne on ka see, et Nõo näeb endas eestvedaja rolli- „Nõo vald peaks liitumisel olema pigem vähem võimekate kaasatõmbaja rollis“. Kindlasti on Nõo vallas häid praktikaid, mida uues vallas üle võtta.

Dokumendi koostajad on väga põhjalikult keskendunud haldusreformi ohtude ja nõrkade külgede väljatoomisele. Edaspidi võiks vaadata tulevikku ja tuua välja positiivsed küljed ja võimalused, mis Nõo vallale avanevad. Haldusreformi õnnestumine on tegelikult Nõo kohalike arvamusliidrite käes! Oleme positiivsed ja vaatame tulevikku. Kogu haldusreformi saaga võetakse väga tabavalt arvamuse kokkuvõttes kokku väljendiga „Nõo valla jaoks läheb ühises katlas supp lahjemaks.“

Suppe võib keeta väga erinevate retseptide järgi, pigem võib probleem olla hoopis selles, et lusikaid jääb vähemaks.

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM