Haldusreformi edu valem

 

Kagu-Eesti (eel)arvamusfestivalil „Haldusreformi haudejaama“ ühe arutelu raames räägiti sellest, kas monstrumvallad on teel allamäge kuristikku. Enamik teema üle arutlenud esinejatest olid optimistlikud ning leidsid, et haldusreform annab võimaluse tegutsemiseks ja mõttemaailma muutmiseks. Selleks on vaja teotahtelisi, nutikaid ja tarku inimesi, kes suudavad näha tervikpilti ning kuulata ja kaasata kogukondi.

haudejaam

Teotahtelised, nutikad ja targad inimesed kandideerivad ajaloolistel Elva valla valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas. Kindlasti on taolisi inimesi ka kõikides teistes valimisnimekirjades. Oluline on valida inimesi, kellel on teadmisi ja kogemusi, kuidas kohalikku elu arendada. Eriti hea oleks kui volikokku valitavad inimesed ei lähtu põhimõttest, „…aga alati on nii olnud“ ning et nad ei oleks maailmameistrid „ei“ ütlemises uutele ideele. Sest peale sügisesi valimisi tuleb vaadata tervikpilti, läheneda uuele olukorrale loovalt ja nutikalt.

Uus, 29liikmeline Elva valla volikogu saab olema tõeliselt kirju seltskond, kellel igal ühel on oma arvamus. Milline on ikkagi edu valem, et uus haldusreformijärgne omavalitsus ei võtaks suunda kuristikku? Selleks on vaja head meeskonda, kogukondade kaasamist ning oskust mõelda suurelt.

Kuidas kogukondi kaasata? Kõige enam liidab kogukondi ühine eesmärk. Usun, et esmajoones tuleb  tegeleda eesmärgi sõnastamisega. Elva valla arengukava koostamine võiks olla protsess, mis annab võimaluse kogukondadel kaasa rääkida, neid kuulata, nende arvamus sõnastada ning visioon ühiselt kokku leppida. Arengukava koostamine peab olema põhjalik ning professionaalselt läbi viidud, kaasates väga erinevaid huvirühmasid. Olen veendunud, et läbi kaasamise on võimalik jõuda parema tulemuseni.  Kaasamisega ei ole mõtet kindlasti tegeleda „linnukese“ pärast, see võib tulla pigem kahjuks kui kasuks.

Elva vallas loodavad piirkonna kogud on koht, kus kohalike hääl saab kõlada. Paljud on skeptilised kogude tööle hakkamise suhtes, kuid minu arvates sõltub kõik inimeste tahtest ja eestvedajatest. Me peame vähemalt proovima.

Selleks, et mõelda ja tegutseda suurelt, on vaja vallajuhtimise juurde väga häid inimesi. Kindlasti peavad jätkama tublid ja professionaalsed ametnikud ja töötajaid, kes kannavad edasi omavalitsuste ajaloolist mälu. Kuid sama oluline on kaasata uusi inimesi, et tekiks sünergia. Uues omavalitsuses peavad tekkima ametikohad, mida tänased väikesed vallad ei saa endale lubada, kuid mis on vajalikud, et haldusreformi järgselt võimekat omavalitsust üles ehitada. Näiteks on meil vaja kommunikatsiooni-, arendus-, haridus-, kultuuri-, noorsootöö,- kogukonna-, õigusspetsialiste jt. Kõikide valdkondade jaoks ei pea olema tööl eraldi inimene, kuid nimetatud valdkonnad peavad olema kaetud. Spetsialistid peavad olema motiveeritud ning tegema oma tööd kirglikult, inimlik ja avatud suhtlemine on kõige alus. Teenuskeskuste toimimise ja kogukondade kaasamise eest peab vastutama vallavanem või abivallavanem.

Lõpetuseks tuleks silmas pidada raamatu „Wicinomic“ autorite poolt öeldut: „olgu su enda organisatsioonis kui tahes targad ja andekad inimesed, väljaspool on  neid alati rohkem. Mida edukamalt sa suudad innustada neid endaga koos töötama, seda paremini sul läheb.“ Sotsiaaldemokraadid ootavad kõiki positiivseid, ettevõtlikke, tarku ja andekaid inimesi kaasa lööma Elva valla arendamisel.

 

Leave a Reply

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM